Đau rát khuỷu tay, cầm nắm vật không vững..., những biểu hiện tưởng chừng đơn giản nhưng hãy cẩn trọng, vì nó có thể khiến bạn mất chức năng vận động